Paszporty POLITYKI co roku udowadniają także, że hasło porozumienia ponad podziałami (w tym wypadku redakcyjnymi) jest możliwe, przynajmniej, jeśli chodzi o kulturę. Krytycy z różnych redakcji i instytucji kultury wytypowali, jak co roku, trzech twórców w każdej kategorii, których osiągnięcia wydały im się ważne, a Kapituła wybiera Laureata w każdej kategorii.
 

Nominacje w kategorii FILM:
 


Agata Kulesza

„Ile treści, ile niuansów kryje się w rolach Agaty Kuleszy, tak sugestywnych, mimo minimalnych środków aktorskich. Zarówno wtedy, kiedy gra postać „złą” jak w „Idzie” czy „dobrą” jak w „Róży” – jest do głębi ludzka” Tadeusz SobolewskiDawid Ogrodnik 

„W ostatnich latach pojawiło się co najmniej kilku młodych aktorów, których ogłoszono nadzieją polskiego kina. On wydaje się z nich najciekawszy, może dlatego, że najmniej nadaje się na idola” Jakub Socha


Tomasz Wasilewski


„Jako jeden z kilku zaledwie twórców młodego pokolenia w naszym kraju ma własny język, osiąga także znakomite rezultaty w pracy z aktorem” Łukasz Maciejewski


Nominacje w kategorii LITERATURA:
 

Łukasz Orbitowski 


„W 2012 r. błysnął „Widmami”, w tym roku wydał interesującą „Szczęśliwą ziemię”, powieść obyczajową z niewielką domieszką fantastyki. To rzecz o dojrzewaniu i bilansach dzisiejszych trzydziestopięciolatków, pierwsze rozrachunkowe przedsięwzięcie w tym segmencie wiekowym: urodzeni pod koniec lat 70. pytają, co poszło nie tak”  Dariusz Nowacki
Małgorzata Rejmer

„(Bukareszt) To książka pod różnymi względami olśniewająca: jako opowieść o podróży, głęboka refleksja na temat totalitaryzmu, rzecz o władzy i zbiorowej amnezji, a także historia przenikania się losów społeczeństw i miast, które społeczeństwa budują dla swoich ludzi (a może przeciwko nim)” Paweł KoftaZiemowit Szczerek

„Prawdziwym bohaterem tych opowieści nie jest autor, lecz zawartość jego głowy – światopogląd, przekonania na temat Ukrainy, kulturowe wyobrażenia.
Dlatego najważniejsze przygody opisane w książce nie dotyczą hardkorowych przeżyć w barze czy w stepie, lecz przemian sposobu myślenia – od politowania wobec Polaków szukających śladów polskości na Ukrainie do odkrycia własnej, przez siebie skleconej wersji orientalizmu.” Prof. Przemysław Czapliński


Nominacje w kategorii MUZYKA POPULARNA:
 Marcin Masecki

„Udowodnił, że jest nie tylko wirtuozem fortepianu i muzycznym erudytą, ale również zupełnie nieprzewidywalnym kompozytorem, dla którego nie ma żadnych ograniczeń”  Jacek Skolimowski
Dawid Podsiadło

„Żywy dowód na to, że telewizyjne talent-shows mogą mieć sens” Jacek Szubrycht


Kuba Ziołek 


„Zaciera granice pomiędzy tym co umysłowe a duchowe, prymitywne a wysublimowane” Piotr Lewandowski


Nominacje w kategorii  MUZYKA POWAŻNA:
Apollon Musagete Quartett 


„Konsekwentnie chcą promować muzykę polską na europejskich estradach, nawet za cenę własnej popularności. Potrafią zrezygnować z prestiżowej oferty koncertowej, jeśli nie mogą na niej zagrać utworu polskiego kompozytora” Jacek Marczyński
Katarzyna Budnik – Gałązka


„Za umiejętność odnalezienia się w wielu rolach – solistki wygrywającej konkursy, kameralistki, która słucha swoich partnerów i pedagoga, który przekazuje swoją wiedzę” Agata KwiecińskaKarol Kozłowski 


„Moje odkrycie wśród śpiewaków predestynowanych do wykonywania repertuaru pieśniowego. Niezwykła muzykalność, wspaniałe prowadzenie narracji, interesująca barwa głosu” Robert Kamyk


Nominacje w kategorii SZTUKI WIZUALNE:
 


Olaf Brzeski


„Kunszt, talent, wizja, siła, odwaga eksperymentowania i głębokie zrozumienie tradycji – w wypadku Brzeskiego te wszystkie atuty połączyły się w praktykę artystyczną spełniającą się w realizacjach, których nie waham się nazwać wybitnymi” Stach Szabłowski


Aneta Grzeszykowska


„Opowiada w nich swoją-nie swoją historię – artystki, matki, kobiety. To wspaniała opowieść o kobiecości i przemijaniu” Agnieszka Kowalska

Izabela Tarasewicz


„Artystka to niezwykle uważna analizatorka. Przygląda się statusowi rzeźby jako medium współczesnej sztuki, pyta o jej materialność, posługując się takimi tworzywami jak glina, gips, szkło, ale też np. zwierzęce jelita. Jak dużo materiałów trzeba użyć, by opowiedzieć historię? – pyta w swoich pracach. W dobie natłoku i nadprodukcji bardzo cenny głos” Anna Theiss


Nominacje w kategorii TEATR:

 
Michał Borczuch
 

„za niezwykłą wrażliwość, która pozwala mu budować misterne, piękne i ciemne teatralne światy. Za drapieżność, z jaką przygląda się kulturze, przyjmując punkt widzenia bohatera niezaangażowanego, wyrzuconego na margines rzeczywistości” Marcin KościelniakJolanta Janiczak i Wiktor Rubin


„za budowanie na bazie autorskich tekstów scenicznych przeciw-historii, w których perspektywa feministyczna służy odkryciu nowych formuł zaangażowania teatru w sprawy społeczne”


 

Agata Siwiak

„Za konsekwentną kuratorską »pracę u podstaw« burzącą skostniałe hierarchie w polskim życiu teatralnym; unikatowy pod względem ideowym i artystycznym projekt »Wielkopolska: Rewolucje« to wzór nowoczesnego, zaangażowanego, a zarazem niedogmatycznego myślenia o tym, jaką rolę pełni sztuka w dzisiejszym społeczeństwie” Anna R. Burzyńska


Jutro w Tygodniku Polityka 16 stron specjalnego, paszportowego dodatku.